سلام. آیا سال چاپ متفاوت در کتب درسی مشکل ایجاد میکنه؟ البته کد کتابها یکیه.