واقعیتش اینه به کنکور امیدی ندارم
میخام برم دانشگاه امام حسین سپاه
یا دانشگاه امین
البته افسریش
لطفا راهنمایی کنید و نظراتتونو بگید
و اینکه بین سپاه و نیروی انتظامی کدومش خوبه و حقوقش بیشتره