سلام دوستان من ادبیات عروض مستمر بهم ۱۰ داد، ترم یک برگ مو شدم ۷ بعد الان ترم دوم مستمر هم فکر کنم ۱۰ بهم بده از بس.... هستش ( به همه ی بچه های کلاس مستمر ۱۰ داده😐) .... ترم اول زبان انگیسیم برگمو شدم ۱۸ بعد الان دبیرمون یه امتحان گرفته بود از یه درس من نتونستم برم، گفت مستمر صفر... من حالا چیکار کنم با این دو درس که اولی ضریب ۳ و دومی ۴ داره؟ عروض نهاییه میشه هنوز یه کارش کرد ولی زبان که داخلیه یه کار میکنه من بیفتم حتی شهریور 😭