امسال میرم چهارم ....هر 4 تا اختصاصی رو هم میخوام خودم بخونم بدون معلم....حالا شاید تو ریاضی و فیزیک به مشکل بخورم ولی اون موقع هم میرم مدرسه این دو تا درسو....میخواستم ببینم روش خاصی هست واسه خوندن...چون وقت که هست خودمم قصد دارم هر روز 2 تا اختصاصی پیشو بخونم با کمک درسیا....ولی میترسم نتیجه نگیرم...این روش اثر داره؟؟؟