سلام.کسی میتونه بهم طریقه اثبات کردن نامعادله صفحه 32 کتاب ریاضی پیش دانشگاهی مسئله 4 رو بهم بگه؟