من یه کتاب مدیریت زمان رو میخوام بهتون پیشنهاد کنم حتما بخونید. اسمش: با ساعت مچیت معجزه کن. واقعا توی مدیریت کردن زمانم تو کنکور کمکم کرد. کار گروه آموزشی دو مشاوره. سایتشون www.domoshaver.ir هست. به عنوان یک کنکوری واقعا به مهارتهای کتاب نیاز داشتم. این هم یک نقل قول زیبا از کتاب:
"اگر فردی به خود باور داشته باشد، یک فرد در جهان لازم نیست که دیگران را قانع کند.

اگر فردی از خودش راضی و خشنود باشد، یک فرد در جهان نیاز به تأیید دیگران نخواهد داشت.


اگر فردی خودش را بپذیرد، تمامی جهان او را خواهند پذیرفت. . ."

لائو تسه - فیلسوف کهن چینی