مشاور عالي سازمان سنجش از افزايش تعداد رشته محل‌هاي انتخابي داوطلبان با آزمون و بدون آزمون دوره کارشناسي خبر داد.
حسين توکلي در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به دو روش پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه ماده چهار قانون پذيرش دانشجو، شيوه پذيرش دانشجوي دوره کارشناسي در سال تحصيلي 92-93 دانشگاه‌ها به دو صورت انجام مي‌شود.
وي افزود: بر اساس شيوه اول داوطلباني که در کنکور شرکت کرده‌اند و بر اساس نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند مي‌توانند پس از انجام انتخاب رشته پذيرش آنان بر اساس 75 درصد نمره آزمون و 25 درصد سوابق تحصيلي ديپلم با تاثير مثبت و اولويت کد رشته محل‌هاي انتنخابي انجام مي‌شود.
توکلي ادامه داد: بر اساس شيوه دوم پذيرش داوطلبان فقط بر اساس سوابق تحصيلي ديپلم براي حدود 10 هزار رشته محل دانشگاه‌هاي آزاد، پيام نور و غير انتفاعي و اولويت کد رشته‌ محل‌هاي انتخابي و ديگر ضوابط انجام مي‌شود.
وي با اشاره به تعداد انتخاب رشته محل‌هاي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور 92، گفت: بر اين اساس اين دسته از داوطلبان که پس از اعلام نتايج اوليه براي انجام انتخاب رشته مجاز مي‌شوند مي‌توانند 150 رشته محل را انتخاب کنند.
مشاور عالي سازمان سنجش به داوطلبان غايب، ‌افرادي که مجاز نشده‌اند و يا ثبت نام نکرده‌اند اشاره کرد و گفت: ‌اين دسته از داوطلبان که متقاضي رشته‌هاي بدون آزمون هستند، مي‌توانند 100 رشته محل را در زمان انتخاب رشته انتخاب کنند.
منبع:کانون فرهنگی آموزش...قلمچی..