نمونه آزمون تعیین سطح المپیاد فیزیک (مبحث حرکت شناسی) رو میتونید از اینجا دریافت کنید.
مدت پیشنهادی آزمون : 60 دقیقه