سلام
من تاریخ تولدم رو در تکمیل و تایید اطلاعات شخصی درست زدم ولی توی فرم متعهد یه تاریخ دیگه رو میزنه . چکار کنم ؟!