سلام بنده در دانشگاه کاشان رشته عمران قبول شدم خواستم ببینم برای ثبت نام کی باید بریم و اینکه ایا امکان داره خوابگاه من با چندتا دوستان دبیرستانم یکی باشه؟و اینکه سطح علمی دانشگاه کاشان خوبه یا نه؟