سلام از متروی نوبنیاد به سمت پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان ماشین هست؟ کرایش چنده؟؟ با اتوبوس میشه رفت؟