سلام من تو دو درس ادبیات و دینی مشکل دارم نمیدونم چطور بخونم هدفم رسیدن به درصد مطلوب هست برای ادبیات گاج موضوعی و لقمه آرایه مهر و ماه رو دارم برای انگلیسی جامع اناری رو دارم راهنمایی کنید