تازه ترین جزئیات از توزیع کارت کنکور سراسریسازمان سنجش آموزش کشور با تاکید مجدد بر آغاز توزیع کارت کنکور سراسری 92، تازه ترین جزئیات این آزمون را اعلام کرد.


به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مجدد سازمان سنجش، آزمون گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح پنجشنبه و آزمون گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنجشنبه 6 تیر، آزمون داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه، آزمون داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه 7 تیر و آزمون داوطلبان گروه علوم انسانی در صبح شنبه 8 تیر برگزار می شود.اطلاعات دریافت کارت کنکور

کارتهاي‌ شركت در آزمون براي‌ تمام داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1392 طی روزهای 2 تا 5 تیر از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی سازمان سنجش آموزش کشور توزیع می شود. داوطلباني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم خود اقدام کنند.

براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌ و زبانهاي‌خارجي‌ كه‌علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 44 تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر شده است؛ اين‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دريافت کنند.

‌به عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادر شده‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌دريافت‌ کنند. براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌ و هنر كه‌علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 45 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه زبانهاي‌ خارجي‌ نيز صادر شده؛ اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ پرينت گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ کنند.

به‌ عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ کنند. براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كه‌ علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ 44 و 45 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌ يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌.
اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ لازم است پرينت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌دريافت‌ کنند.براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.
تذكر مهم:

چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات كاربري مورد نياز، موفق به دريافت كارت شركت در آزمون خود نمي شود لازم است با همراه داشتن كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار شخصاً طی روزهای 3 تا 5 تیر و از ساعت 8:00 الي 12:00 همچنین 14:00 الي 18:00 به باجه رفع‌ نقص مراجعه کند.اعلام علاقمندی به پیام نور، غیردولتیها و آزاد

آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده اند، با پرداخت مبلغ 5 هزار و 800 تومان به صورت الكترونيكي به وسيله كارتهاي عضو شبكه بانكي شتاب از طريق سايت سازمان سنجش و در قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به علامت‌گذاري بند فوق طی روزهای 3 تا 10 تیر اقدام کنند.
داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي باید پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت كارنامه براي انتخاب رشته به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه کنند.سوالات خاص برای داوطلبان خاص


داوطلبان داراي ديپلم كامل بهياري و آن دسته از بهياران شاغل كه در آزمون سراسري سال 1392 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت نام کرده اند علاوه بر پاسخگويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، لازم است به دروس اختصاصي بهياري نيز كه در دفترچه شماره 3 درج شده، پاسخ دهند. برای بهياران شاغل روي كارت شركت در آزمون در قسمت بهياري، كلمه «بلي» مشخص شده است.

به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه‌ عنوان‌ ديپلم و گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ نظام‌ جديد آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (كد 18) است و با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذكــور، درس ‌اصول، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند توصيه‌ اكيد مي‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما كه‌ بهمراه‌ كارت‌ شركت در آزمون از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت‌ و پرينت است، توجه‌ کنند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقاً در دفترچه‌ راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.

براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ 1 يا 2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف‌ 22 (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ کرده و مدرك‌ مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال کرده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌.
چنانچه‌ داوطلبي‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ و مدرك ‌مورد تاييد را نيز ارسال کرده ولي‌ در كارت‌ شركت در آزمون وي عنوان معلوليت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ با به همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ بر اساس جدول شماره 2 اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ شود.چه کسانی مجاز به شرکت در کنکور نیستند


از آنجا كه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1392 منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ داراي‌ مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و يا دانش‌ آموز دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ هستند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري ‌بوده‌اند، بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته‌اند، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1392 نیستند و بديهي‌ است‌ در صورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ نهايي‌ حذف‌ خواهند شد.