سلام
من سوالای دیفرانسیل نهایی رو دیدم همش از رو کتاب بود یعنی دقیقا سوالای تمرینای کتاب یا کار در کلاس ها رو تو امتحان اوردن و کلا یه فرمت خاص و مشابه داشته همه امتحان نهایی ها که دیدم .
به نظرتون من از روی کتاب بخونم و مسایلش رو کامل یاد بگیرم یعنی کل تمرنا و فعالیت ها بعد سوالای نهایی 88 به اینور رو هم بلد باشم میتونم پاس کنم یا نه؟
به نظرتون تو این زمان تا 6 شهریور چه راهی هست که پاس کرد این درسو؟