میگما از دندون پزشکی بگو یکم هم اصلا یه پیج تو اینستا بزن استاجرا و ابنترنا خیلی از این پیجا میزنن ولی نمونه دندونش نیست تو اینستا