هفته آينده؛

رسيدگي به اعتراضات داوطلبان كارشناسي ارشد پزشكيبا اتمام مهلت اعتراض به كليد اوليه سؤالات در 22 خرداد، كليد نهايي سؤالات طي دو هفته بعد اعلام خواهد شد.
دكتر حسن زاده، رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران افزود: اعتراض داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد به سؤالات از 19 تا 22 خرداد است كه بعد از اتمام مهلت اعلام شده اعتراضات توسط طراحان سؤالات بررسي مي شود.


وي، با بيان اين كه طي دو هفته آينده كليد نهايي سؤالات اين آزمون اعلام خواهد شد، گفت: اين آزمون 9 و 10 خرداد و در 30 شهر و 31 حوزه امتحاني برگزار شده كه حدود پنج هزار نفر از شركت كنندگان پذيرفته خواهند شد./ح