سلام
بچه ها کسی میدونه رشته ژنتیک چه رتبه ای میخواد؟