علاقمندان به مباحث مکانیک و الکترونیک کامیون از جمله ترمز بادی، تکنولوژی موتورهای دیزل، سوخت رسانی دیزل، ریتاردر، EBS و ... می توانند به مجله کامیون سلطان جاده به آدرس نشریه اختصاصی کامیون - سلطان جاده مراجعه کنند.