من هميشه تو ریاضی مشکل داشتم ولی الان میخوام برای کمکور خودمو قوی کنم رشتم هم ریاضی و ازتون میخوام برای پایه ریاضی بهم کتاب معرفی کنید برای حسابان خیلی سبز دارم و راضیم ولی برای این که پایمو قوی کنم تو تابستون نمیدونم چی بخونم کمک کمک خخخخخ