سلام..
دوستان برای کسی که بخواد تو این جند روز تا کنکور تربیت معلم رو بیاره رشته تجربی عمومی هارو حدود 30 یا 40 و اختصصاصی هارو حدود 10 بزنه میتونه بیاره؟؟منطقه 3