سلام دوستان ، ببخشيد يه سوالي داشتم راجب رشته عمران ، اول اينكه بعد شريف قوي ترين دانشگاه براي عمران كدوم دانشگاهه و اينكه دانشگاه تهران تا چه رتبه اي عمران ميگيره ؟ خودم تو سايت قلمچي ديدم اما فك مي كنم كارنامه ها درست نباشن چون من يكي از دوستام با هزار منطقه دو نتونست بياره اما تو قلمچي طرف با ١٤٠٠ قبول شده ، پيشاپيش مرسي