درود
من چاپ جدیدشون رو ندیدم حقیقتا
ولی دوردنیاهای گاج قبلا داشتم پاسخنامه های بهتر و کاملتری نسبت به کتابای زرد کانون داشتن
سوالاتشون که یکیه، مهم پاسختامه هاشونه که متفاوته
به اینکه مال کانونه یا گاجه نگاه نکنین، ببینید هر کدوم پاسخنامه بهتری داشتند همون رو بخرید
بدرود