علی آقا اول باید ببینی اون برنامه ای که دانلود کردی فشرده هست یانه اگه فشرده باشه باید با نرم افزار وین رار بازش کنی بعد نصبش کنی--- یا ممکنه به نسخه دستگاه شما نخوره یعنی اگر برنامه اندروید چهار باشه و دستگاه شما اندروید دو باشه یا برنامه نصب نمیشه یا میگه خطای تجزیه !!!!!