سلام به همه...
دوستان کسی نکته تست فیزیک توی تهران سراغ نداره که شروع نشده باشه الان؟؟چند جایی که خودم میدونستم شروع شدن و چن جلسشون گذشته
لطفا هرکی میدونه اینجا بگه
پیشاپیش تشکر