سلام
برای ریاضیات پایه کتاب تست مهربان چطوره؟!
من که خیلی تعریفشو توی دیفرانسیل شنیدم ولی کتابشو نخوندم
برای ریاضیات پایه هم تعریفیه یا نه؟!