با دیدن این جدول بهتر متوجه میشید با وقت گذاشتن روی چ مباحثی بیشترین بازده راا خواهید داشت ......