نه .. همه ش رو باید بلد باشی . سوالای کنکور هر سال ترکیبی تر از پارسال میشه ! سالای قبل می شد مثلا بگی فلان مبحثا رو بخون برو امتحان بده سی رو می زنی الان دیگه نمی شه . ( حرف آقای محمد رضا آقاجانی)