خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  1. Top | #1
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات

   نکات مهم برای داشتن مطالعه ای صحیح و کارآمد

   در این مقاله سعی شده تا روش های صحیح مطالعه و یادگیری عنوان شود تا داوطلبان بتوانند با استفاده از این روشها کیفیت مطالعه خود را بالا ببرند.1. در طول دوران مدرسه طبق برنامه مدرسه،درسهای هر روز را همان روز مطالعه نمائید.2. هنگام مطالعه از روش نت برداری یا خلاصه نویسی استفاده کنید،به عبارتی یا مطالب مهم روی یک برگه یا در دفتری نوشته شود ویا اینکه در کتاب با مداد زیر آنها خط کشیده شود ویا با ماژیک مخصوص (فسفری)روی مطالب مهم علامت گذاری شود وطبق برنامه مرور شود.
   3. همیشه مدتی قبل از شروع امتحانات مطالب کتاب راتقسیم بندی نموده وطبق برنامه چون مطالب کم است سعی شود بخوبی آنها را یاد بگیرید.
   4. با توجه به اینکه در هر هفته می بایست کتابی مطالعه شود وبرای هر کتاب دو جلسه خواندن کامل ویک جلسه مرور در نظر گرفته شده است،خوب است که آن تقسیم بر دو شود ودر هر جلسه محدوده مورد نظر،طبق آنچه که در شماره دو گفته شد خوانده شود.
   5. خوب است که در طول دوران مدرسه درجلسه های چهارم ویا پنجم هرکتاب،قبل از شروع کردن درس جدید و بخش جدید،آموخته های قبلی مرور شود.
   6. برای مطالعه وکارهای خود،نظم وترتیب خاصی را در نظر بگیرید.هر روزی که کارها را برطبق برنامه انجام دادید وخوب بود،برای خود تشویقی در نظر بگیرید.مثلاً خوردن بستنی یا شیرینی یا هرفعالیت موردمورد علاقه ی دیگر،اما اگرکارها به هر دلیل از جمله تنبلی،ویا بی نظمی وبی هدفی انجام شد،برای خود تنبیهی در نظر بگیرید تا کارهاودرس،سرو سامان بگیرد.مثلاً:برای تببیه خود می توان از خوردن غذا یا میوه ی مورد علاقه یا تماشای فیلم ویا هرکار مورد علاقه و وقت گیر دیگر،خوداری کرد.
   7. سعی کنید ازهمان ابتدا خود را عادت وملزم به اجرای برنامه کنید.
   8. موفقیت ها وپیشرفت های خود راهر چند اندک،در برگه یا دفترچه ای یاداشت کنید ودر موقع ناامیدی یا...آنها رامرور کنیدتابه آینده امیدوار شوید.
   «کسانی که با افکار خوب وعالی دمسازندهرگز تنهاوبی مونس نیستند.» ( سیدنی)
   9.آن مطالبی را که یاد گرفته ایدخوب است که به دیگران یاد بدهید و اگر کسی نبود برای خود یا آینه یا هر فرد دیگری توضیح دهید.10.خود را به درس خواندن و آن چیزی که یاد می گیرید،تشویق کنیدو برای ارزش های خود ارزش قایل شویدوبرای حفظ آن کوشا باشید.«دل منطقی دارد که عقل از آن بیخبر است.» (پاسکال)11. .سعی نمایید که طرح «یاداشت همراه کتاب»را برای همه کتابهای خود اجرا کنید. به این صورت که یک برگه کاغذ سفید به ابعاد9سانتیمتردر 13سانتیمترآماده کرده وآن را در اولین صفحه کتاب خود بچسبانید و تمرینها،سوالهاو کارهایی را که برای یادگیری آن کتاب باید انجام دهید در آن بنویسید،تا فراموش نکنید.12.فرصتها و لحظه ها را به آسانی از دست ندهید،چرا که این فرصتها همیشه به وجود نیامده و نخواهند آمد. پس به قول شاعر:اکنون که در پیش توام دریاب،شاید که فردایی نباشد.

   13.برای اینکه در بین راه به خاطر خستگی ویا هر دلیل دیگر ناامید از ادامه راه نشوید،در اولین فرصت، انگیزه خود را در برگه ای یادداشت کنید وهر موقع که احساس کردید که درس خواندن فایده ای نداردآن انگیزه را که یاداشت کرده ایدمرورکرده تا دوباره جان تازه ای گرفته وبا نیرو ونشاط بیشتر کار را ادامه دهید.
   14.هر نکته یا سوالی که هنگام مطالعه ی هر درس با آن مواجه می شوید را دربرگه ای یا گوشه ای از کتاب یاداشت کنیدودر اولین فرصت آن را از کسی که می داند،بپرسید ویاد بگیرید.
   15.برای یادگیری بعضی از دروس توضیحی و حفظی می توان از روش «بگو وگوش کن» استفاده کرد. به این صورت که مثلاً:شما چند صفحه ای از مطالب یا کتاب را می خوانید ،سپس آنچه را که فهمیدید،برای یک دستگاه ضبط صوت که روشن است ودر آن نوار کاست هم قرار دارد،توضیح داده،پس از آن،آنچه را که گفته اید گوش می کنید. با این کار هم مطالب را خوب یاد می گیرید وهم اینکه پی به مشکلات خود ونقاط ضعف خود می بریدو برای از بین بردن ضعفها تلاش بیشتری می کنید .
   «شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.» (رومن رولان)
   16.برای یادگیری فرمولها ونکات مهم می توانید از روش« نبین واز برکن»استفاده کنید.به این صورت که ابتدا آن فرمول یا نکته مهمی یا عبارتی راکه می خواهید از بر کنید در برگه ای نوشته وبه مدت یک تا دو دقیقه به آن خوب نگاه کنید.سپس چشمهای خود را بسته وبا دستهای خالی بدون خودکار ومداد آنرا روی هوا بنویسید . با این روش همه مطالب مهم بطور مستقیم وارد حافظه بلند مدت شده و خیلی دیر فراموش می کنید.در روزهای بعد اگر آن مطلب را فراموش کردید به آن نگاه کنیدوبه همان صورت یاد شده تمرین وتکرار کنید تا برای همیشه سبز شود وهرگز آنرا فراموش نکنید.
   17.روش g5روشی دیگر برای یادگیری است وآن به این صورت است که مطالبی را که خلاصه کرده ونت برداری کرده ایدبه صورت سوال وجواب در آورید ودربرگه های کوچکی«فیش های مخصوص»یاداشت کرده وآنها رادر معرض دیدخودقرار دهید.مثلاً:یک گیره ی لباس درکنارآینه ایکه روز به آن نگاه می کنید،نصب کنیدوهر چندروزیکبارمطالب آنراعوض کنیدوزمانیکه چشمتان به این مطالب افتادآنها رامرورکنیدتاهرگزآنهارافرا موش نکنید.
   18.روش «اداره فکرویادگیری مادام العمر»روشی دیگر برای یادگیری است.به این صورت که شما می توانید بعضی ازصفحه های کتاب یا نکات خلاصه شده خود را در مکانهایی که حتی لحظات کمی نیز در آنجا حضور دارید مانند...به گیره نصب کنیدودر مدت کوتاهی که در آنجا هستید،آنها رامرور کرده ویادبگیرید.
   19.خودتان راباورکنید.یعنی اینکه باور کنیدکه می توانید.مگرشمااز دیگران چه کم دارید؟اراده وتصمیم موفقیت که دارید،پس چرااز آن به خوبی استفاده نکنید؟
   20.نمونه سوالهای آزمون سالهای گذشته راپیدا کنید پاسخ آنها راهم پیدا کرده وبنویسیدویادبگیرید،چراکه حداقل درصد بالایی از سوالها از سوالهای سال های گذشته است که شما را بانمونه سوال هاآشنا می کند و هنگام مطالعه میدانید چه قسمت هایی را بیشتر مطالعه کنید ونکات مهم کدام قسمتها هستند.
   21.برنامه درسی شبکه ی آموزشی تلویزیون راپیدا وبررسی کنیدوببینیدکه درسهای موردنظرشمارا درچه ساعاتی پخش می شود.آن را خوب نگاه کنید.بدون شک مفیدفایده واقع خواهدشد.(کلاس خصوصی رایگان)
   22.از فیلم های آموزشی که درباره ی درس هایی همچون ریاضی،عربی،زبان،دینی و ادبیات و...که موجود می باشد استفاده کنید.
   23.در جلسه امتحان تا آخرین لحظه بنشینید وخوب هم فکر کنید چرا که به قول معروف از این ستون تا آن ستون فرج است.
   پاسخ همه سوالات را دربرگه امتحانی بنویسید وهیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.هرچندکه اشتباه پاسخ بدهید،چرا که همین پاسخ شما از هیچ بهتر است.اگر هم ندانستید که چه بنویسیدهمان سوال را دوباره تکرار کنید ودر باره کلمه های سوال توضیح دهید.
   24.«کتاب»بهترین دوست شما باشدو هرجا که می رویدتنها نرویداورا هم با خود به مهمانی ها ومحل کار و...ببرید وبه جای وقت تلف کردن با این و آن با کتاب صحبت ومشورت کنید.این کارشدنی است از فلش کارت وکتابهای کوچک جیبی می توانید استفاده کنید.

   قلم چی

   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  2. Top | #2
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   فقط و فقط خواستن مهم است، زیرا توانستن همچون سایه‌ای به دنبال خواستن همیشه می آید. هر گاه که فکر کردی می‌خواهی، دیر نیست. نگذار روزگاری افسوس این لحظه را بخوری که دیگر توانایی جسمانیت کفاف همراهی دل و اندیشه ات را نداشته باشد.

   فکر کن، به آن چه که داری و نداری و از آن چه که داری به نحو احسن استفاده کن و سعی کن به آن چه که نداری برسی. شاید آن قدر محبوبیت نداشته باشی، شاید آن قدر امکانات مالی نداشته باشی، اما نداشتن هیچ کدام از این ها ، به اندازه نداشتن اعتماد به نفس و اراده، سخت و دردناک نیست، با اعتماد به نفس به هر آن چه که نداری، می رسی.
   بار‌ها شنیده‌ایم که دانش‌آموز یا دانشجویی می‌گوید «دیگر حال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم» یا «آنقدر از این کتاب خسته شده‌ام که قابل گفتن نیست» و یا «هر چقدر می‌خوانم مثل اینکه کمتر یاد می‌گیریم» و یا «ده بار خواندم و تکرار کردم ولی بازهم یاد نگرفتم» به راستی مشکل چیست؟ آیا برای یادگیری درس واقعا «باید ۱۰ بار کتاب را خواند؟ آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرور کرد؟ و آیا باید ده‌ها بار درس را تکرار کرد تا یاد گرفت؟ مطمئنا اگر چنین باشد، مطالعه کاری سخت و طاقت فرسا است. اما واقعیت چیزی دیگر است.
   واقعیت آن است که این گروه از فراگیران، روش صحیح مطالعه را نمی‌دانند و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چیزی راجع به چگونه درس خواندن نمی‌آموزند. یادگیری و مطالعه، رابطه‌ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند، تا جایی که می‌توان این دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانست. برای اینکه میزان یادگیری افزایش یابد، باید قبل از هرچیز مطالعه‌ای فعال و پویا داشت.
   شیوه صحیح مطالعه، چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد:
   ۱- زمان مطالعه را کاهش می‌دهد.
   ۲- میزان یادگیری را افزایش می‌دهد.
   ۳-مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی‌تر می‌کند.
   ۴- بخاطر سپاری اطلاعات را آسان‌تر می‌سازد.
   براي مطالعه مطالب، بهتر است در ابتدا به صورت كلي و اجمالي مرور كنيد و سپس مطالعه جزئيات را شروع كنيد.
   براي تصميمات و كارهاي روزمره خود برنامه‌اي را دنبال كنيد. برنامه‌ريزي، همت و پشتكار، پله‌هاي موفقيت را تشكيل مي‌دهند. پس طبق برنامه عمل كنيد و از اينكه نتوانستيد كل برنامه را در مدت زمان مقرر تمام كنيد، مايوس نشويد. گام نخست و اساسي در مطالعه، نحوه‌ی مطالعه است. هر وقت مطلبي را مي‌خوانيم، نخست بايد معناي آن را درك كنيم. اكثريت عظيمي از خوانندگان كمتر به اين موضوع اهميت مي‌دهند و فقط آن چه را كه واضح است يا فكر مي‌كنند فهميده‌اند، مطالعه مي‌نمايند.
   مطالعه همانند انجام هر كار يا فعاليت ديگر، نيازمند استفاده از روش درست است. رشد و شكوفايي انديشه، توانايي‌ها و فرهنگ هر انسان به كميت و كيفيت مطالعه وابسته است. اگر به دقت بررسي كنيم مي‌بينيم كه يكي از دلايل افت تحصيلي برخي از دانش‌آموزان اين است كه شيوه مطالعه آنها بر طبق اصول صحيح مطالعه نيست و عدم رعايت اصل و بهداشت مطالعه موجب پايين آمدن سطح كارايي و بازدهي انسان، تضعيف روحيه، كاهش اعتماد به نفس و خستگي و دلزدگي از مطالعه مي‌شود. واقعيت در اين است كه در دنياي امروز كه عصر اطلاعات و نبرد انديشه‌ها و مغزهاست و انسان با انبوه فزاينده اطلاعات اعم از كتاب، مجله، روزنامه و … مواجه است، نمي‌توان با همان روش‌هاي قديم پيش رفت. در جهان امروز مطالعه ضرورت پيشرفت است.
   شما مي‌توانيد با توجه به اهداف خود، براي مطالعه مطالب گوناگون از روش‌هاي مختلف استفاده كنيد.براي مطالعه يكسري راهکارهایی وجود دارد كه سعي مي‌كنيم به طور مختصر در اين نوشته براي شما دوستان ذكر كنيم كه رعايت آنها براي همه افراد مفيد و ضروري به نظر مي‌رسد.
   * وقتي شما ابتدا مفاهيم كتب درسي را بطور عميق مورد مطالعه قرار دهيد (متن درس – مثال‌ها – تمرين‌ها – ارتباط دادن‌ها) با يك تعداد تست كافي و استاندارد به آمادگي لازمه مي‌رسيد ؛ در غير اينصورت بايد چندين برابر تست بزنيد كه تازه با ترديد نسبت به يافته‌ها نيز همراه است.
   * در مطالعه هميشه تلاطم داشته باشید. (مطالعه فعال) دريا هم اگر ساكت و آرام باشد، به تدريج به مرداب تبديل مي‌شود. يادداشت‌برداري، حاشيه‌‌نويسي، طبقه‌بندي و خلاصه‌نویسی و سازمان‌ دادن، برجسته و بارز ساختن نكات مهم مطالب مورد نظر، به زبان خود تكرار كردن مطالب و تصویر سازی ذهنی و تجسم عینی ...(مخصوصا برای دروسی که نیاز به اندیشه و تفکر بیشتری دارد ) از جمله فنوني هستند كه انسان را در هنگام مطالعه، فعال نگه مي‌دارند و نتیجه آن بالا رفتن تمرکز حواس و سرعت عمل است .
   * از تصاوير و نمودارهاي كتاب‌ها حداكثر استفاده را بكنيد و به آنها خوب دقت نماييد.
   [tr][td]مطالعه همانند انجام هر كار يا فعاليت ديگر، نيازمند استفاده از روش درست است. رشد و شكوفايي انديشه، توانايي‌ها و فرهنگ هر انسان به كميت و كيفيت مطالعه وابسته است. اگر به دقت بررسي كنيم مي‌بينيم كه يكي از دلايل افت تحصيلي برخي از دانش‌آموزان اين است كه شيوه مطالعه آنها بر طبق اصول صحيح مطالعه نيست.[/td][/tr]* مطالب دشوار را به قسمت‌هاي ساده و كوچكتر تقسيم كنيد.
   * تمرين كنيد كه مطلب را تند بخوانيد، تندخواني باعث صرفه‌جويي در وقت و تمركز حواس مي‌شود.
   * بين ميزان يادگيري با مدت زماني كه صرف آن مي‌شود، رابطه نزديك وجود دارد. توصيه مي‌شود كه براي مطالعه وقت كافي در نظر بگيريد.
   * از برخواندن مطلبي كه قبلاً ياد گرفته‌ايد، براي شخص ديگري كه بتواند اشتباهات شما را اصلاح و جاافتادگي‌هاي آن را گوشزد كند، بسيار مفيد است.
   * يكي از شگردهاي يادگيري مطالب، استفاده از برگه نكته‌ها مي‌باشد. یعنی نکته‌ای را که دارای اهمیت خاص می‌باشد را روی برگه نوشت و آن را به زبان خودتان تعریف کنید. این کار براي يادگيري موثر مي‌باشد.
   * حتي‌الامكان سعي كنيد كه مطالب را بفهميد و به خاطر بسپاريد، زيرا مطالبي كه طوطي‌وار حفظ شده‌اند، خيلي زود فراموش خواهند شد.
   * ميزان از دست دادن مطالب و فراموشي حافظه، در خواب به مراتب كمتر از بيداري است. بنابراين بعد از آموختن يك مطلب علمي و مشكل(به خصوص قبل از امتحان) مدتي استراحت مطلق داشته باشيد. با توجه به اينكه تحقيقات نشان داده است مطالعه در هنگام شب (قبل از خواب) و صبح زود، كارآمد است، بيشتر در اين مواقع مطالعه مطالب جدید را انجام دهید .
   * سعي كنيد مطالب را به خاطر بسپاريد و خلاصه آن را در ذهن خود تكرار كنيد که يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مرحله در يادگيري درست، تكرار مطالب است.
   * بكوشيد به مطالب مطالعه شده معنايي مشخص بدهيد و از روش‌هايي كه به تجربه دريافته‌ايد بيشترين بازدهي را براي شما دارد، حداكثر استفاده را بكنيد.
   * بين مطالب جديدي كه مي‌خواهيد ياد بگيريد و مطالبي كه قبلاً آموخته‌ايد پيوند برقرار كنيد.
   * يكي از نقش‌هاي مهم در مطالعه، علاقه است. اگر باعلاقه مطالب را بخوانيد، آن را بهتر درك مي‌كنيد و بيشتر به خاطر مي‌سپاريد.
   * سعي كنيد كه پس از مطالعه هر مطلب، خود را تقويت كرده و احساس رضايتمندي کنید.
   * زماني كه حواس شما به چيز ديگري باشد، حافظه نمي‌تواند مطلبي را به خاطر بسپارد و يا به ياد آورد. پس براي به خاطر سپردن و به ياد آوردن هر مطلب بايد تمركز حواس داشته باشيد.
   * نكات به ياد سپرده شده را، مرتبط‌ و منظم‌ طبقه‌بندي كنيد، زيرا باعث مي‌شود مطالب بهتر در خاطر بماند و به ياد آوردن آنها راحت‌تر و سريع‌تر خواهد بود.
   * هيچ‌گاه و تحت هيچ شرايطي از خودتان راضي نباشيد و همواره براي بهتر شدن تلاش كنيد و دائم رضايت خاطر خود را به تعويق اندازيد.
   * به ياد داشته باشيد كه اين سال‌ها كنكور تفهيمي شده و نمي‌توانيد با دانش سطحي به رتبه‌هاي خوب فكر كنيد . بايد دانش شما عميق باشد و هر مطلبي را با دليل و استدلال به خاطر بسپاريد.
   * تست زدن هيچ گاه نمي‌تواند جاي يادگيري عميق را بگيرد. داوطلبان عزيز بايد بيش از هر چيز به يادگيري عميق مفاهيم درس‌ها توجه كنند. اگرچه تجربه در پاسخ دادن به سؤالات چهار گزينه‌اي مي‌تواند سرعت عمل در پاسخگويي را افزايش دهد، ولي اين عمل بايد پس از يادگيري مباحث موجود در كتب درسي صورت پذيرد.
   * معلوماتي كه از راه تست زدن به دست مي‌آيد، چون معلوماتي غيرپيوسته و مجزا است، از نظر محتوايي بي‌ارزش بوده و در ذهن پايدار نمي‌ماند. دانش كسب شده از طريق تست زدن بيشتر جنبه حفظي دارد و فرد را به عادات تحصيلي نامطلوب سوق مي‌دهد و براي آينده و ادامه تحصیل چنين فردي پايه مستحكم و قابل اعتمادي نبايد متصور باشيم.
   سؤال: يك حالتي در مورد برخي سؤال‌ها به برخي داوطلبان دست مي‌دهد که بعد از آزمون‌ها مي‌گويند «بلد بودم ولي نتوانستم حل كنم» يا اينكه مي‌گويند «همه سؤال‌ها را بلد بودم، ولي وقت كم آوردم » . آیا شما مي‌توانيد علت را توضيح دهيد؟
   جواب: اين موارد دلايل متعددي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
   ۱) داوطلب كم‌كاري كرده است؛ يعني خودش را تحت فشار قرار نداده كه در زمان محدود به تعدادی تست پاسخ دهد.
   ۲) داوطلب به دلایلی بر موضوع اشراف كامل ندارد و وقتي سؤال را مي‌خواند مي‌خواهد بين اين سوال با يكي از نمونه سوال‌هايي كه حل كرده است يا برايش حل كرده‌اند، مشابهت برقرار كند. اما اگر اصل آن مفهوم را بداند و خودش تجزيه و تحليل كرده باشد، ديگر مشكلي نخواهد داشت.
   راه حل چنين مشكلي را در يك جمله مي‌توان ارائه كرد و آن عبارت است از: ذهن به عنوان يك فاعل بايد با مطلب درگير شود و با يك قدرتي استدلال كند و با يك سرعتي انتقال اطلاعات را انجام دهد و اين ۳ بدست نمي‌آيند مگر اينكه قبل از آن در دوران آموزش به تجزيه و تحليل عادت كرده باشد.
   * آنچه شما سر جلسه آزمون در اختيار داريد قلم و كاغذ است كه بايد با آن مانوس شويد و سعي كنيد كه با بهره‌گيري از اين دو ، تمركز حواس خود را بالا ببريد. بعنوان يكي از كاركردهاي قلم و كاغذ مي‌توان گفت: اگر عادت داريد به اينكه خودتان يك صفحه از كتابي را كه مي‌خوانيد در يك خط خلاصه كنيد، در واقع با اين كار دائماً مشغول نظم دادن به يافته‌هاي ذهني خود هستید و اين بهترين است و تاكيد مي‌شود كه از خلاصه‌نويسي ديگران استفاده نكنيد. چون در ذهنتان پايدار نمي‌ماند و سعي كنيد خودتان آنچه از كل يك مفهوم برداشت مي‌كنيد، به عنوان خلاصه براي خود يادداشت كنيد.
   * حجم مطالب درسي دوره پيش‌دانشگاهي بسيار بالا است و اگر مطالب اين دوره را با كلاس درسي پيش نبريد و در آن تاخير ايجاد نمائيد، جبران اين عقب ماندگي بسيار كار سختي خواهد بود. يادتان باشد كه اگر عقب افتادگی از مطالب دوره پيش دانشگاهي داريد، در اولين قدم بايد اين عقب افتادگي را جبران كنيد و خودتان را به كلاس درس و معلم برسانيد، مخصوصاً به اين دليل كه برخی از مباحث اين دوره در دروس پايه سال‌هاي قبل آمده است، به عنوان مثال (مبحث بردارها – حركت شناسي – ديناميك و ...) كه در فيزيك ۲ دبيرستان آمده بود در دوره پیش دانشگاهی نیز تکرار شده است.
   * در پایان ذکر این موضوع ضروری است که همواره در پی خلق راه های جدید و تازه برای درست مطالعه کردن خود باشید و به روش‌های فوق قناعت نکنید. ایجاد تازگی و طراوت به شما شور وشوق مضاعف می‌دهد .
   و در آخر ...
   به فردا بیاندیش، به گرمای خورشید.
   به پرواز بیاندیش، به آسمان آبی
   به مسیرت که تو را به مقصد خواهد رساند...
   و فراتر ازهمه به هدفت؛ هدفت خود شناسی باد ....

   گاج

   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  3. Top | #3
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   1- محيطي مناسب براي درس خواندن فراهم كنيد
   هميشه فراهم كردن محيط مناسب براي درس خواندن را در اولويت قرار دهيد. به طور مثال اگر به سكوت احتياج داريد، تمام سعي‌تان را براي ايجاد يك مكان دور از سروصدا براي موفقيت در درس خواندن، به كار بگيريد.
   2- ميزان خستگي مغزتان را در نظر داشته باشيد
   كاملاً طبيعي است كه گاهي مغز انسان در اثر خستگي، مطالب را فراموش مي‌كند. به جاي عصباني شدن، سعي كنيد چنين حالتي را پيش‌بيني كنيد و با آن كنار بياييد. تصور كنيد كه مغز شما لايه‌هاي اطلاعات را به ترتيب روي هم مي‌چيند، با قرار گرفتن اطلاعات جديد در سطوح بالا، اطلاعات لايه‌هاي پايين‌تر كهنه شده و به‌آساني قابل دسترس نخواهند بود؛ بنابراين به فراخواني شما ديرتر جواب مي‌دهند. مرور كردن تنها روش جلوگيري از چنين پيشامدي است. با برنامه‌ريزي مناسب، درس خواندن را به عادت تبديل كنيد.
   3- هدف داشته باشيد
   يكي از دلايل اصلي كه باعث مي‌شود افراد به اهداف خود نرسند اين است كه معمولاً آن‌ها را دست‌نيافتني مي‌پندارند. در صورتي كه با برنامه‌ريزي و مديريت صحييح مي‌توان به اهداف خود دست يافت. كافي است سعي كنيد فرق بين اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت خود را دريابيد. اهداف بلندمدت را مانند يك رؤيا در ذهن بپرورانيد و نگه داريد؛ در عين حال فعاليت‌هاي روزانه‌ی زندگي را به اهداف كوتاه‌‌مدت اختصاص دهيد.
   4- نااميدي دشمن يادگيري است
   افرادي كه دائماً خود را به دليل كندي در يادگيري سرزنش مي‌كنند، حتي اگر پيشرفت مناسب و قوه‌ی يادگيري بالايي داشته باشند، همواره در استرس به سر مي‌برند. در مقابل، افرادي كه به خود و سرعت يادگيري‌شان اطمينان دارند، حتي اگر هوش و استعداد كم‌تري نسبت به گروه قبل داشته باشند، نتيجه‌ی كارشان بهتر است؛ زيرا اين افراد انرژي خود را صرف نگراني و حساسيت‌هاي بي‌مورد نكرده، آهسته و پيوسته پيش مي‌روند.
   منبع:
   - بنياد انديشه‌ی اسلامي
   - نخبگان ایران
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...

  4. Top | #4
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   64 تكنيك براي يادگيري سريع‌تر، بهتر و عميق‌تر
   گفته مي‌شود كه انسان‌ها تنها از 10 درصد قدرت فكر خود استفاده مي‌كنند و تفاوت بين نوابغ و افراد معمولي تا حد زيادي به اين مساله برمي‌گردد.
   با به‌كارگيري 64 روشي كه در 7 بخش ارائه شده است، مي‌توانيد ميزان يادگيري خود را چند برابر كنيد. توصيه مي‌شود اين روش‌ها را با فونت بزرگ چاپ كرده و روي ديوار اتاقتان نصب كنيد طوري كه هر روز آن‌ را ببينيد.

   تکنیک‌های یادگیریسلامت 1- هنگام مطالعه پاي خود را حركت دهيد. در طول مطالعه و نشستن در يك مكان براي مدت طولاني، پاي خود را هر چند وقت يك‌بار به سمت بالا و پايين تكان دهيد. اين كار موجب افزايش جريان خون شده و يادگيري و تمركز را افزايش مي‌دهد.2- براي فكر كردن غذا بخوريد. خوردن صبحانه بسيار ضروري است ،زيرا پروتئين مغز را تامين مي‌كند. كمبود پروتئين براي مغز، باعث سردرد مي‌شود. 3- ناهار سبكي بخوريد. ناهار سنگين باعث خواب آلودگي مي‌شود .اگر بعد از ناهار فرصت خوابيدن نداريد، سعي كنيد ناهار سبكي انتخاب كنيد.
   تعادل1- از اضطراب و افسردگي به دور باشيد.استرس و ناراحتي باعث كاهش يادآوري اطلاعات مي‌شود و از اين رو كاهش قدرت يادگيري مي‌شود. گاهي اتاق روشن‌تر و خوردن غذاهاي طبيعي بيش‌تر باعث افزايش شادابي و آرامش مي‌شود.2- براي ارائه‌ي ايده‌ي جديد بخوابيد!3- بين مطالعه استراحت كنيد.تغيير وضعيت روحي و جسمي باعث مشخص شدن استرس‌هايي مي‌شود كه در حال مطالعه بر ما حكمفرما شده‌اند و ما از آن‌ها بي‌خبريم. مطالعه همراه با استراحت‌هاي هرچند كوتاه بسيار مفيدتر از مطالعه‌ي طولاني بي‌وقفه است. براي اين منظور، به ازاي هر 90 دقيقه مطالعه، 20 دقيقه استراحت داشته باشيد.4- حين مطالعه در فواصلي پياده‌روي هم داشته باشيد.پياده‌روي و قدم زدن هر چند كوتاه باعث تغيير تمركز ذهن شده و به ذهن مجال بازآوري مطالب و خلاقيت را مي‌دهد.5- موضوع مورد تمركز خود را تغيير دهيد.گاهي كه فرصت كافي براي استراحت و تجديد قوا نداريد، مي‌توانيد نقطه‌ي تمركز خود را از يك موضوع خاص به موضوعي كه با آن آشناتر هستيد تغيير دهيد.
   تکنیک‌های تمرکز
   تمركز و خط فكري-موضوع مورد تمركز خود را تغيير دهيد .-3 راه مختلف براي يادگيري وجود دارد: ديداري، شنيداري و حركتي. اگر در يكي از آنها موفق نيستيد، ديگر راه‌ها را امتحان كنيد.- پياده‌روي همراه با مديتيشن.پياده‌روي كه در قسمت قبل توضيح داده شد، اگر همراه با مديتيشن باشد، بسيار مفيد است.- تمركز كنيد و خودتان را در مطالعه غرق كنيد.حين مطالعه، از تماشاي تلويزيون و نگراني در مورد كارهاي ديگر پرهيز كنيد. نگراني مانع دريافت اطلاعات و ايده‌ها مي‌شود.- اگر علاقه‌اي به انجام مديتيشن نداريد، چراغ‌ها رو خاموش كرده و وسط اتاق تاريك خود بنشينيد.اين كار به تمركز شما مي‌افزايد.- دوش بگيريد. دوش و حمام كردن به يادگيري كمك مي‌كند.اين كارها ذهن شما را براي دريافت ايده‌هاي هوشمندانه، آماده‌تر مي‌كند.- به موسيقي گوش دهيد.اگر مطلبي را حين گوش كردن به قطعه‌اي از موسيقي خاص ياد بگيريد،‌ بعدها، گوش‌كردن و يا مروركردن ذهني آن قطعه به يادآوري مطلب كمك شاياني مي‌كند.- تندخواني كنيد.خيلي‌ها عقيده دارند كه تندخواني باعث از قلم افتادن مطالب مهم شود. واقعيت اين است كه تندخواني باعث فيلتر شدن مطالب بي ربط و فرعي شده و به درك ايده‌هاي اصلي نوشتار كمك مي‌كند. كندخواني فقط براي مطالب جديد و تخصصي پيشنهاد مي‌شود.- از علامت‌ها و نمادها براي حفظ‌ كردن مطالب استفاده كنيد.-ترفندهاي زيادي براي به خاطر سپردن اطلاعات حفظي وجود دارد. علامت‌هاي اختصاري و شكل‌هاي نمادين نمونه‌هايي از اين ترفند‌ها هستند.
   تکنیک‌های دیداری ،شنیداری ،حرکتی
   تكنيك‌‌هاي ديداري- تصويري از مطلب مورد مطالعه داشته باشيد.هر تصوير مي‌تواند بيان‌كننده‌ي مطالبي است. طرحي از چيزي كه مي‌خواهيد ياد بگيريد، داشته باشيد. اين كار موجب داشتن هدفي مشخص در ذهن شما شده كه خود باعث حركت به سمت آن هدف مي‌گردد.- از درخت حافظه استفاده كنيد.استفاده از درخت حافظه هم به خلاصه كردن و هم به درك ارتباط دروني مطالب كمك مي‌كند.- از سمبل و نمادها استفاده كنيد.استفاده از سمبل و نمادها باعث خلاصه‌برداري سريعتر و يادگيري موثرتر مي‌شود.- از نقشه‌ي اطلاعاتي بهره ببريد.وقتي اطلاعات داراي طرح دروني (Information Design) است،‌ از آن استفاده كنيد طوري كه اطلاعات را به وضوح بيان كند. نقشه‌ي اطلاعاتي هنر و دانش آماده كردن اطلاعات است طوري كه بيشترين بازدهي و كاربرد را داشته باشد.- از روش‌هاي يادگيري ديداري استفاده كنيد.- مراحل يادگيري يك موضوع را مشخص كنيد. فراگيري يك مطلب نياز به دريافت اطلاعات با ترتيبي مشخص دارد. سازمان‌دهي تفكر بر روي آن چيزي كه بايد انجام شود روشي موثر براي آمادگي يادگيري مطالب جديد يا پاسخگويي به سؤالات است.
   تكنيك‌هاي گفتاري- شنيداري- از روش‌هاي ايجاد انگيزه استفاده كنيد.از بازي‌ها و كلمه‌هاي بي‌معني موزون استفاده كنيد. اين امر باعث انعطاف فضاي يادگيري و يادگيري بيشتر مي‌شود .- با گوش كردن به نظرات ديگران در درون گروه مطالعه به دنبال فكر بكر باشيد.- در خواب به فايل صوتي گوش كنيد.قسمتي از مطلبي كه مي‌خواهيد فرا گيريد را ضبط و هنگام خواب زير متكاي خود قرار داده و به آن گوش دهيد. اين روش براي يادگيري زبان خيلي موثر است.- بخنديد. خنده باعث آرامش مي‌شود و بدن آرام، مطالب را بهتر فرا مي‌گيرد.
   تكنيك‌هاي حركتي- نوشتن از تايپ كردن مفيدتر است .نوشتن با قلم باعث تحريك ايده‌هاي جديد مي‌شود. گرفتن و حركت دادن قلم نقاط حساسي از دست را ماساژداده و موجب ايده‌هاي جديد مي‌شود.
   - هميشه يك دفتر يادداشت همراه داشته باشيد.بعضي ايده‌ها و پاسخ‌ها - كه گاهي بسيار ارزشمند هستند- در مواقعي به ذهن مي‌آيند كه مشغول مطالعه نيستيم. تا حد امكان بايد آن‌ها را ثبت كرد زيرا معمولا فقط يكبار به سراغ ما مي‌آيند.- مجله‌ي شخصي براي خود درست كنيد.فرق مجله با دفتر يادداشت اين است كه شما مي‌توانيد با كمك ذهن خلاق خود، نقاشي، تصاوير، جداول و درخت حافظه را به مجله اضافه كنيد كه كمكي است در جهت به خاطر سپردن بهتر اطلاعات.- از برچسب‌هاي رنگي براي طبقه‌بندي دفتر يادداشت و مجله‌ي خود استفاده كنيد.استفاده از برچسب رنگي رجوع به مطالب را آسان‌تر مي‌كند.- از يادداشت‌هاي پاياني استفاده كنيد.بعد از پاراگراف‌هاي كتاب، نظر شخصي خود را درج كنيد.
   تکنیک‌های ایجاد انگیزهتكنيك‌هايي براي انگيزه پيدا كردن- به خود نمره بدهيد.اگر شما ذهنتان را روي نتيجه‌‌ي مورد نظر ، متمركز كنيد، ايده‌هاي بهتر را شناسايي خواهيد كرد. يكي از معمول‌ترين و قابل دسترس‌ترين انگيزه‌ها گرفتن نمره‌ي بهتر است.- انگيزه‌ي خودتان را مشخص كنيد. اگر ندانيد به چه علت مي‌خواهيد چيزي بياموزيد، حواس پرتي به سراغتان خواهد آمد.- هدفتان را مشخص كنيد.طبق گفته‌ا‌ي معروف: ذهن، هر آنچه را كه درك كند مي‌تواند به دست ‌آورد. به هر چه فكر مي‌كنيد، لازم است خود را مجهز كنيد.- مثبت انديش باشيد.-بعد از مشخص كردن اهداف خود، بايد اميدوار باشيد كه توانايي لازم، برای به دست آوردن آنچه را می‌خواهید دارید. - برنامه‌ريزي كنيد .يادگيري فقط يك جنبه از كارهاي روزمره زندگي است. بايد ساعاتي كه امكان يادگيري وجود ندارد را شناسايي كرده، تا بتوانيد كارهاي ديگر را در آن زمان‌ها انجام داد.- هر مهارتي را مي‌توان ياد گرفت.به استثناي بعضي محدوديت‌هاي جسمي، هر مهارتي را كه افراد خبره آموخته‌اند، شما هم مي‌توانيد ياد بگيريد؛ فقط شايد وقت و انرژي بيشتري بايد صرف كنيد.- خود را براي آموختن آماده كنيد.براي يادگيري فقط مثبت انديشي كافي نيست. در زندگي امروزه با وجود موضوعات مختف، هنگام يادگيري مي‌بايست بقيه‌ي موضوعات را فراموش كرد و الا يادگيري تبديل به تجربه‌اي كسل كننده مي‌شود.- مواظب وقت مطالعه‌ي خود باشيد.اگر شما دوستاني داريد كه ممكن است خواسته يا نا خواسته شما را از پرداختن به مطالعه يا يادگيري باز دارند ،با به‌كار بردن ترفند و سياست (البته به طوري كه از شما نرنجند) پيشنهاد آنها را مثلا براي رفتن به سينما رد كنيد.- خود را محدود كنيد.گاهي آزادي و راحتي زياد باعث هرج و مرج مي‌شود. براي يادگيري بهتر مطالب، فرجه‌ي زماني مشخص كنيد. داشتن چارچوب براي انجام كارها ،باعث نتيجه‌گيري بهتر و سريعتر مي‌شود.   تکنیک‌های تکمیلی

   تكنيك‌هاي تكميلي- تا آنجا كه مي‌توانيد مطالعه كنيد. - زبان خارجي بياموزيد.يادگيري زبان‌هاي بيشتر، ما را با افق‌هاي بيشتري آشنا كرده و بيان بعضي مفاهيم را، براي ما آسان‌تر مي‌كند. همچنين گاهي درك كامل يك مطلب فقط در زبان اصلي ميسر است. - ياد بگيريد كه چگونه ياد بگيريد.روش‌هاي مختلف يادگيري را امتحان كنيد تا به آنچه مطلوب شماست برسيد . - بهتر است مشخص شود كه چه چيزهايي را مي‌دانيد و چه چيزهايي را نمي‌دانيد.در مورد يك موضوع ابتدا مشخص كنيد چه اطلاعاتي از قبل داريد؛ بعد مشخص كنيد چه مطالبي را نمي‌دانيد و مي‌خواهيد بدانيد. - از ضمير ناخودآگاه خود هم كار بكشيد!آيا مي‌دانيد مي‌توان دو مطلب را هم ‌زمان فرا گرفت! ذهن بطور غير ارادي مي‌تواند، درگير يادگيري باشد. مثلا اگر قرار است مطالبي در مورد دو موضوع بنويسيم ،مي‌توانيم يك موضوع را در ذهن داشته باشيم و به سراغ موضوع دوم برويم. مادامي كه مشغول نوشتن موضوع دوم هستيم، ذهن ما موضوع اول را پردازش مي‌كند. - كلي‌ فكر كنيد.يكي از روش‌هاي خوب يادگيري اين است كه مطالب را به طور كلي بياموزيم. - مطالب را تكرار كنيد.براي درك كامل مطالب پيچيده، بايد آنها را مرور كرد. هم‌چنين مرور دوباره‌ي مطالب، به ما ديد عميق‌تري در مورد مطلب مي‌دهد. تكرار مفاهيم و تئوري‌ها با به‌كارگيري مثال‌هاي مختلف، سرعت يادگيري آنها را چند برابر مي‌كند. - از روش يادگيري كوانتومي استفاده كنيد«روش يادگيري كوانتومي» (Quantum Learning Model) (QL) روشي است كه بر اساس به كارگيري و مرتبط كردن دانسته‌ها، در زندگي روزمره‌ي دانش‌آموزان شكل گرفته است. - از ابزارهاي لازم براي يادگيري استفاده كنيد (كامپيوتر،‌ ويديو و ...). - از «روش فكركردن انتقادي» (Critical Thinking) استفاده كنيد.«روش فكر‌كردن انتقادي» شامل دريافت اطلاعات، ارزيابي آن و نتيجه‌گيري منطقي بر اساس آنها مي‌باشد.


   تکنیک‌های معلمین و دانش آموزان
   تكنيك‌هايي براي معلمين و والدين- از دانش‌آموزان سؤال بپرسيد و آنها را در بحث وارد كنيد.- از هرم اطلاعات استفاده كنيد. يادگيري داراي لايه‌هايي است و مي‌بايست مفاهيم پيشرفته‌تر بعد از فرا‌گيري مفاهيم پايه صورت گيرد.- در كنار لذت بردن از بازي‌هاي كامپيوتري روش حل مسآله و بسياري از مفاهيم ديگر را بهتر مي‌توان آموخت.- از قانون 80 به 20 پيروي كنيد.طبق قانون 80 به 20، يادگيري 20 درصد از مفاهيم نياز به صرف 80 درصد وقت و انرژي‌اي دارد كه براي مفاهيم ديگر اختصاص مي‌دهيم؛ لذا بايد هنگام برنامه‌ريزي به اين نكته توجه داشت.- براي مفاهيم قصه‌بافي كنيد!مثلا اتم را منطقه‌اي گانگستري در نظر بگيريد كه در آن پوتون و نوترون همسايه‌ي همديگر بوده، با هم رقيب‌اند و لذا هرگز در محدوده‌ي هم وارد نمي‌شوند.- فراتر از برنامه‌ي درسي مدرسه و دانشگاه برويد.با ابزارهاي يادگيري كه امروزه موجود است حتي يك فرد 60 ساله هم مي‌تواند رياضي را در حد دانشگاه فرا بگيرد. لذا هر مطلبي را كه لازم مي‌دانيد يا علاقه داريد، بياموزيد.- از دانسته‌هاي خود عملا استفاده كنيد.مثلا در آموزش رياضي بهتر است دانش‌آموزان مفاهيم چهارگانه‌ي رياضي را براي اندازه‌گيري مواد لازم براي پخت كيك به كار ببرند.
   تكنيك‌هايي براي دانش‌آموزان - هميشه درگير يادگيري باشيد.اگر فكر مي‌كنيد از معلم‌اتان بيش‌تر مي‌دانيد و مطالب كلاس براي‌اتان كسالت‌آور است با معلم‌اتان وارد بحث شويد و از دانسته‌هاي خود براي پيروز شدن در بحث استفاده كنيد.- خودتان بياموزيد.در بسياري از موارد، معلمان همه‌ي مطالب را در بحث خود مطرح نمي‌كنند. شما بايد بسياري از مطالب را خود فرابگيريد؛ پس منتظر نباشيد همه‌ي مطالب به شما آموخته شود.- اگر به تنهايي نمي‌توانيد ياد بگيريد با دوستانتان مطالعه كنيد.- به ديگران درس بدهيد.بهترين روش يادگيري اين است كه مطلبي را به ديگران آموزش دهيد. اين شما را مجبور به يادگيري كامل آن مطلب مي‌كند.- محك زدن آنچه كه يادگرفته‌ايد يادگيري شما را تضمين مي‌كند.استفاده از فلش‌كارت يكي از بهترين روش‌ها براي محك زدن آن‌چيزي است كه يادگرفته‌ايد.- در ابتدا مفاهيم اساسي را ياد بگيريد.يادگيري مطلب جديد بايد شبيه يادگيري زبان توسط يك كودك باشد كه به گرامر و املاي كلمه‌ها توجهي نمي‌كند.

   منبع : گاج
   اصلا می‌دانی چیست ؟!

   من خدا را در بین فرمول های فیزیک یافتم !
   من خدا را در بین مسائل شیمی یافتم ! در بین مفاهیم ژنتیک !
   خبری از خدا نبود در کتاب دینی هایم !
   خدا را بیاب . . .
   نه در بین نماز های شبت ...
   بلکه در بین شب بیداری هایت برای علم اموزی ...
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن