جزييات پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور اعلام شد

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور را تشريح کرد.
حسين توکلي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه کليه داوطلبان هر يک از گروه‌هاي علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، کشاورزي و هنر به شرط مجاز بودن به انتخاب رشته (بر اساس رديف 5 کارنامه) مي‌توانند رشته‌هاي تحصيلي مراکز دانشگاه پيام نور را انتخا‌ب کنند، گفت: داوطلبان متقاضي تحصيل در کد رشته محل‌هاي تحصيلي مراکز دانشگاه پيام نور بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در صفحات يک و دو دفترچه راهنماي شماره يک بوده و از لحاظ مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند.وي با بيان اينکه پذيرش دانشجو در کد رشته محل‌ها، به روش متمرکز صورت خواهد گرفت، تصريح کرد: فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي اينگونه رشته‌ها به همراه فهرست اسامي پذيرفته شدگان ساير رشته‌ها به صورت متمرکز اعلام خواهد شد که چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي کمتر از ظرفيت رشته محل باشد، گزينش بر اساس حد نصاب علمي صورت خواهد گرفت.توکلي تاکيد کرد که شهريه‌هاي ثابت و متغير با تصويب هيات امنا افزايش مي‌يابد که در حال حاضر نرخ افزايش سالانه، حدود 15 درصد تعيين شده است. همچنين شهريه ثابت دانشجو در ترم تابستاني 50 درصد شهريه ثابت مربوط است و بقيه موارد به قوت خود باقي مي‌ماند.