افزایش ۱۷ درصدی ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد/ اعلام نحوه گزینش نهاییمشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح جزئیات آزمون کارشناسی ارشد 1392، گفت: گزینش نهایی در تمام کدرشتههای تحصیلی بر اساس 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل ترازشده دوره کارشناسی با رعایت سهمیه داوطلبان است. خبرگزاری فارس: افزایش ۱۷ درصدی ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد/ اعلام نحوه گزینش نهایی حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با تشریح تمام جزئیات مربوط به آزمون کارشناسی ارشد سال 1392 و اعلام نحوه گزینش نهایی، گفت: گزینش نهایی در آزمون کارشناسی ارشد به این صورت است که در تمام کدرشتههای تحصیلی بر اساس 80 درصد نمره آزمون در هر گرایش با توجه به ضوابط مربوط و 20 درصد معدل تراز شده دوره کارشناسی و سهمیه داوطلبان با رعایت ضوابط دیگر و بر اساس اولویت کدرشته محلهای انتخابی داوطلبان صورت میگیرد. وی افزود: نتایج اولیه این آزمون نیز به صورت کارنامه تنظیم شده و از ساعت 12 روز گذشته یکشنبه 22 اردیبهشت ماه از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار گرفته است که هر یک از داوطلبان میتوانند با مراجعه به این سایت و وارد کردن مشخصات شناسنامهای و شماره داوطلبی خود از کارنامه پرینت بگیرند. وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته این آزمون نیز از ساعت 22 شب گذشته بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته شده است. *رشد ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نسبت به سال گذشته توکلی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای مختلف تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد 97 هزار نفر است که نسبت به ظرفیت پذیرش سال گذشته، 17 درصد رشد داشته است. مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: تعداد 362 هزار و 938 داوطلب یعنی 49 درصد از داوطلبان حاضر در جلسه آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد 185 هزار و 325 نفر زن و 177 هزار و 613 نفر مرد هستند. وی افزود: تعداد 21 هزار و 439 نفر از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته علاوه بر اینکه در کدرشته امتحانی اول خود مجاز به انتخاب رشته شدند در کدرشته امتحانی دوم نیز مجاز شدند که از این تعداد 9 هزار و 423 نفر زن و 12 هزار و 16 نفر مرد هستند. وی به داوطلبان توصیه کرد که پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته و مطالعه دقیق آن حداکثر 100 کدرشته محل را از میان کدرشته محلهای امتحانی مجاز یا کدرشتههای امتحانی مجاز انتخاب و کدرشته محلهای انتخابی را به ترتیب اولویت علاقه تعیین کنند. توکلی گفت: داوطلبان میتوانند از فردا سه شنبه 24 اردیبهشت ماه تا شنبه 28 اردیبهشت ماه به سایت سازمان سنجش به نشانی WWW.SANJESH.ORG مراجعه کرده و رشتههای مورد علاقه خود را در فرم انتخاب رشته الکترونیکی ثبت کنند. شایان ذکر است فهرست اسامی پذیرفتهشدگان نهایی هفته اول شهریور ماه سال 1392 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود.