سلام دوستان انسانی که تازه شروع کردین برنامه تون تو این چن ماه چیه من خودم مشکل برنامه ریزی دارم نمیتونم اگه کسی هست که برنامه ریزی خوبی داره بزاره که ما هم استفاده کنیم