سلام
دوستان مسایل بافر ها از کتاب جدید حذف شده....آیا امکان داره ازش سوال بیاد...تو گاج نوشته مسایلشو...آیا بخونیم؟
ممنون