سلام تو برنامه ازمون اومده امتحان از ص 59 تا 72 هست یعنی تا اول روش اندازه گیری phحالا تو شیمی پیش خیلی سبز میشه تا اول درسنامه 17؟ خنگ نیستم ها چون اون لگاریتم هارو حاشیه ص 70 گفته ولی خیلی سبز درسنامه 17 اونارو گفته شک کردم درسنامه 17 به بعدم هست یا نه مرسی