سلام، یه سوال برای ترم بهمن از طریق ازمون سراسری 94 تنها آبان ماه زمان ثبت نام بوده ؟ یا الان هم مجدد اطلاعیه میاد ؟