سلام
اینکه دانشگاه های ایران به سه درجه مختلف مثلا a و bیا c تقسیم بندی شده درسته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شامل دانشگاه های صنعتی هم میشه یا فقط پزشکی اینطوره ؟؟؟

اگه کسی وارده مثلا میتونه به من بگه دانشگاه هایی مثله گلستان یا مثلا بجنورد شاهرود تیپ 2 حساب میشه یا 3 ؟؟؟؟