سلام.من ترم سه رشته اماروکاربردهام میخوام تغییررشته بدم مدیریت بخونم چون ب درسای خوندنی علاقه ی بیشتری دارم نمیدونم چیکار کنم کمکم کنید