سلام دوستان
می خواستم بدونم که فقط دانشگاه های دولتی انجمن اسلامی دارند یانه دانشگاه های آزاد هم دارند
در پناه حق