سلام دوستانی که امسال میخوان کنکور دوباره شرکت کنن منظورم دوستان علوم انسانیه منابعتون برای مطالعه چیه ودر روز چن ساعت و چه زمان مطالعه میکنین