من و خیلی از رفیقام متاسفانه اینطوری که مثلا بعد از دو سه روز 7-8 ساعت خوندن یکباره افت شدیدی پیدا میکنه به 2-3 ساعت میرسه به نظر شما راه حل چیه ؟؟؟با این حجم دروس کنکور پایین اوردن ساعت مطالعه هم منطقی نی ...موندم چیکار کنم ...رفیقام هم همین مشکلو دارن.