پیدا کردنش کاری نداره تو خود اینستا سرچ کنید فروش سوالات نهایی کانالایی که میفروشنو میاره براتون لینک تله دارن میرید میخرید به شخصه کانالی پیدا کردم معرفی میکنم چون دو سال گذشته کانال سال خودمونو دیگه ندارم ایدی تل بزارید بهتون بگم