کسی از این کتاب استفاده کرده؟
من از این سایت قسمتیش رو دانلود کردم به نظرم خوب اومد

کتاب پاتوق عربی کنکور با طعم قهوه