طراحی شیت در معماری اصول خاصی را می طلبد با گسترش نرم افزارهای معماری و طراحیییییییییی نقشه ها با اتوکد و سه بعدی با نرم افزارهای مختلف ضرورت کار با فتوشاپ در شیت بندی و پست پروداکشن بیشتر احساس میشود.
http://www.*******/sheets
http://www.*******/sheets