با سلام خدمت دوستان من برای ریاضی موندم چیکار کنم ؟ به نظرتون dvd آفبا مهندس مویینی و مقدم نیا چه طوره ؟ کسی استفاده کرده ازش.