دکتر احمد اکبری طی حکمی از سوی دکتر رستمی ابوسعیدی به عنوان قائم مقام ریاست دانشگاه پیام نور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور تبریز، در حکم دکتر احمد اکبری آمده است: امید است با استمداد از عنایات حق تعالی، درایت و تدبیر و بهره مندی از توانایی همکاران ارجمند، در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، موفق و موید باشید.
گفتنی است، دکتر احمد اکبری استاد تمام پایه 40 بوده و دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه کرمان، کارشناسی ارشد در رشته MBA از دانشگاه ایلی نویز غربی آمریکا و در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ایالتی آرکانزاس آمریکا و مدرک دکتری در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا است.
دکتر اکبری از سال 1390 تاکنون به عنوان معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران فعالیت می کرده است.
از دیگر سوابق اجرایی ایشان می توان به ؛ مشاور وزیر و عضو هیات امنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاون آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و قائم مقام رئیس دانشگاه ، رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران – مرکز کرمان، سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان، معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اشاره کرد.