من امسال کنکور تجربی شرکت کردم به نظر شما کار خوبی کرم یا نه ؟ دیپلم انسانی دارم[emoji186]

فرستاده شده از Hol-U19ِ من با Tapatalk