سلام دوستان
یه کمکی میخاستم
هرکی ریاضیایت خیلی سبز داره اگر میتونه از فصل اولش(احتمال)عکس بگیره بذاره بهشدت بهش نیاز دارم
اگه مهرو ماهم دارید بذارید
ممنون از همتون!!