ضي افراد معتقدند وقتي مشکلي براي فرد پيش مي آيد، زندگي مانند آهن ربا عمل مي کند و همه مشکلات ديگر را هم به سمت او مي کشد! همه ما در زندگي و کار خود با چالش هاي متفاوتي مواجه مي شويم، اما طبق گفته «جيمز آلن» يکي از نويسندگان انگليسي «هر قدر انسان با مشکلات بيشتري دست و پنجه نرم کند از موفقيت بيشتري برخوردار مي شود و قدرت تاثيرگذاري بيشتري هم روي ديگران خواهد داشت به شرطي که بهترين واکنش را در مقابل مشکلات از خودش نشان دهد.» بنابراين ما بايد به دنبال يافتن راه هايي براي مقابله با مشکلات و بحران هاي زندگي باشيم.

علي ترابيان، کارشناس ارشد روان شناسي نوشت: نتايج بسياري از تحقيقات علمي نشان مي دهد ارتباط مستقيمي ميان حفظ آرامش و بازدهي افراد وجود دارد و اين تنها در صورتي به دست مي آيد که شما با راهکارهايي موثر براي حفظ آرامش در زمان بروز مشکلات آشنا باشيد.


1- برنامه ريزي کنيد: ما معمولا از مشکلات و موانعي که قرار است در مسير زندگي مان پيش بيايد آگاه نيستيم؛ اما تصويري کلي از مسائلي را که ممکن است با آن ها مواجه شويم در ذهن داريم و گاهي مي توانيم در اين زمينه پيش بيني هايي داشته باشيم؛ بنابراين سعي کنيد از قبل درباره چند احتمالي که ممکن است رخ دهد فکر کنيد و راهي براي مديريت آن ها پيش بيني کنيد. اين نوع برنامه ريزي کمک بسيار بزرگي به شما خواهد کرد.


2- از افکار منفي دوري کنيد: ما معمولاً بدترين نتايج را براي شرايط پيش آمده به خصوص در زمان مشکلات، پيش بيني مي کنيم. به جاي کمک گرفتن از قدرت تجسم براي آسيب رساندن به خود، از آن براي حل مشکلات استفاده کنيد.


3- نحوه نفس کشيدن خود را کنترل کنيد: زماني که دچار استرس مي شويد، معمولا نفس هاي کوتاه و سطحي مي کشيد. اين حالت روي نحوه قضاوت شما هم تاثير منفي خواهد داشت. در چنين شرايطي سعي کنيد از راه بيني نفس هاي عميق بکشيد، چند لحظه نفس خود را در سينه حبس و آن را از راه دهان خارج کنيد.


4- به خود اعتماد کنيد: گاهي دلايل موجهي براي تغيير برنامه از پيش تعيين شده وجود دارد؛ براي مثال ممکن است شرايط پيش آمده اطلاعات جديدي درباره وضعيت کنوني در اختيار شما قرار دهد. در صورت نبود يک دليل قانع کننده، طبق همان برنامه قبلي عمل کنيد. انتخاب ها و تغييرات نسنجيده فقط باعث بروز آشفتگي و اجراي برنامه نامناسب مي شود.


5- روي ابعاد مثبت قضيه تمرکز کنيد: سرزنش کردن خود به خاطر موفق نبودن در انجام برخي کارها، هيچ کمکي به بهبود شرايط نخواهد کرد. بهتر است به جاي اين کار، به دليل موفقيت هايي که داشته ايم، خوشحال باشيم. هر قدر بيشتر سعي کنيم روي ابعاد مثبت مسائل تمرکز کنيم، در زمان بروز مشکلات کمتر دچار استرس خواهيم شد.


6- در هر مقطع زماني، تنها روي يک کار تمرکز کنيد: معمولاً انجام همزمان چند کار باعث ايجاد آشفتگي مي شود. سعي کنيد تنها يک کار را انتخاب و پيش از شروع کار بعدي روي انجام آن تمرکز کنيد.


7- انعطاف پذير باشيد: ممکن است گاهي با وجود برنامه ريزي درست و کامل، اتفاقات غيرمترقبه اي باعث شود شرايط تغيير کند. در چنين شرايطي بايد خود را براي مديريت شرايط جديد آماده و سعي کنيد با يافتن راهکاري مناسب مشکلات را رفع کنيد.


8- وقت خود را صرف کارهاي جزئي نکنيد: همه کارها از اهميت يکساني برخوردار نيستند. ممکن است رسيدگي نکردن به برخي کارها، پيامدهاي مهمي را به دنبال نداشته باشد. اولويت بندي کارها به شما کمک مي کند در زمان هجوم مشکلات با موفقيت کنترل شرايط را در دست بگيريد.


9- تا ۱۰ بشماريد: زماني که تصور مي کنيد همه درها به روي شما بسته شده است، سعي کنيد استراحت کنيد و با ديدي متفاوت به شرايط نگاه کنيد. تا ۱۰ بشماريد. اين کار به شما فرصت کافي مي دهد تا طرز فکرتان را تغيير دهيد. ممکن است بعد از انجام اين کار متوجه شويد موضوعي که باعث ناراحتي شما شده است از اهميت بالايي برخوردار نيست.


10- انجام برخي کارها را به ديگران محول کنيد: هرگز از درخواست کمک از ديگران نترسيد، گاهي هم در مقابل، شما به آن ها پيشنهاد کمک بدهيد. اگر با خود فکر کنيد در زمان بروز مشکلات تنها نخواهيد ماند، آرامش خاطر بيشتري خواهيد داشت.