به نظرتون از چه سی دی های آموزشی استفاده کنم بهتر جواب میده؟؟

فرستاده شده از GT-I9500ِ من با Tapatalk