با سلام دوستان ایا امکان تغییر رشته از دکتری دام پزشکی به پزشکی وجود دارد؟؟؟؟؟؟

ایا امکان تغییر رشته از رشته هایی مثل پرستاری هوشبری و اتاق عمل به پزشکی ازاد و جود دارد؟؟