اطلاعات کلی راجع به آموزش آیلتس

آیلتس چیست؟

آیلتس آزمون بین المللی زبان انگلیسی (IELTS: International English Language Testing System) می باشد که دانش و تبحر زبان انگلیسی را در سرتاسر دنیا می سنجد. این آزمون در سال گذشته حدود دو میلیون بار برگزار شده و هم اکنون محبوب ترین آزمون زبان انگلیسی برای ادامه تحصیل، کار و مهاجرت می باشد.


چه سازمان هایی آیلتس را می پذیرند؟

بیشتر از 9 هزار سازمان در دنیا آیلتس را می پذیرند. دانشگاه ها، دپارتمان های مهاجرت، آژانس های دولتی، موسسات حرفه ای و شرکت های چندملیتی از پذیرندگان آزمون آیلتس می باشند. برای یافتن موسسات پذیرنده می توانید آن ها را اینجا پیدا کنید.


آزمون آیلتس را چه کسانی تهیه و اجرا می کنند؟

مالک این آزمون، British Council، IDP: IELTS Australia و Cambridge English Language Assessment می باشند و در 140 کشور دنیا بیش از هزار مرکز آزمون دارند. تیم های بین المللی، مواد آزمون را در غالب شرایط واقعی زندگی (کار، زندگی، تحصیل) تهیه می کنند و تحقیقات نشان داده است این آزمون با گذر زمان همچنان بدون غرض ورزی برگزار خواهد شد.

چرا آیلتس در دو نوع میباشد؟

نوع آکادمیک برای کسانیست که می خواهند در یک کشور انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند. نوع جنرال برای کسانیست که می خواهند کار کنند، در برنامه های آموزشی شرکت کنند، به مدرسه بروند یا به یک کشور انگلیسی زبان مهاجرت کنند. بخش شنیداری و گفتاری آزمون در دو نوع آکادمیک و جنرال یکی بوده اما دو بخش نوشتاری و خواندنی متفاوتند.

کدام نوع آموزش آیلتس (آکادمیک یا جنرال) مناسب شماست؟

هدف شما چیست؟
برای ادامه تحصیل در نوع آکادمیک و در غیر اینصورت می بایست در نوع جنرال شرکت کنید، مراکزی هم وجود دارند که به آموزش رایگان آیلتس می پردازند.


فرمت تست چیست و مدت زمان آزمون چقدر است؟

آیلتس چهار قسمت دارد: شنیداری (30 دقیقه)، خواندن (60 دقیقه)، نوشتن (60 دقیقه)، گفتاری (11 تا 14 دقیقه). درکل 2 ساعت و 45 دقیقه آزمون به طول می انجامد.
سه قسمت اول جزء آزمون کتبی حساب شده و در یک روز انجام می شود. آزمون گفتاری ممکن است در همان روز یا هفت روز قبل یا بعد از آزمون کتبی برگزار شود.